GEMEENTEBLADEVENEMENT - Verleende vergunning: Belle Fair, in de dorpskern te Echten op 20-04-2024 van 11.00 uur tot 21.00 uur (04-01-2024)

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in De Wolden

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. GEMEENTEBLADEVENEMENT – Verleende vergunning: Belle Fair, in de dorpskern te Echten op 20-04-2024 van 11.00 uur tot 21.00 uur (04-01-2024)

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een evenementenvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen voor het organiseren van een vergunningsplichtig evenement. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning?Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning op afspraak op het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten, voor het maken van een afspraak of andere vragen kunt u bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0528.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.