Ontheffing voor het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement ‘Echter Vastelaoves Spektakel’ op 10 februari 2024 van 13.00 uur tot 21.30 uur en op 11 en 12 februari 2024 van 15.00 uur tot 21.30 uur aan Plats te Echt

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 16-2-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Ontheffing voor het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement ‘Echter Vastelaoves Spektakel’ op 10 februari 2024 van 13.00 uur tot 21.30 uur en op 11 en 12 februari 2024 van 15.00 uur tot 21.30 uur aan Plats te Echt

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet / Plats te Echt / Echt-Susteren / verzonden 7 februari 2024 / het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement ‘Echter Vastelaoves Spektakel’ op 10 februari 2024 van 13.00 uur tot 21.30 uur en op 11 en 12 februari 2024 van 15.00 uur tot 21.30 uur. Bezwaar Mocht u het met het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning niet eens zijn, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL in Echt. Graag in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden ‘bezwaar’. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: a.de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is. Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.