Verlenging beslistermijn voor het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van een oogsttuin aan Kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt

Bekendmaking voor milieuvergunningnatuurbeschermingsvergunning in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Verlenging beslistermijn voor het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van een oogsttuin aan Kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt

milieuvergunningnatuurbeschermingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:   •Verlengen beslistermijn / Kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt / Echt-Susteren / verzonden 21 februari 2024 / het verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. een oogsttuin.

Unknown

 Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.