Zuidwolderweg 5, 7932PN Echten, het kappen van een boom

Bekendmaking voor kapvergunning in De Wolden

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 02-03-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Zuidwolderweg 5, 7932PN Echten, het kappen van een boom

kapvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente heeft op 28 februari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000144 voor het kappen van een boom op locatie Zuidwolderweg 5, 7932PN Echten. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van een houtopstand (artikel 5.1, lid 1, sub a Omgevingswet) Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.   Bent u het niet eens met de vergunning? Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan. Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/start. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning op afspraak op het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten, voor het maken van een afspraak of andere vragen kunt u bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0528.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.