Aanvraag vergunning voor het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van een oogsttuin aan kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt

Bekendmaking voor bouwvergunningnatuurbeschermingsvergunning in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Aanvraag vergunning voor het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van een oogsttuin aan kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt

bouwvergunningnatuurbeschermingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Aanvraag omgevingsvergunning / kadastraal sectie AA perceelnummer 416 te Echt / Echt-Susteren / ingekomen 28 december 2023 / het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van een oogsttuin. Attentie Als er bij de aangevraagde vergunning plannen staan waar u mogelijk bezwaar tegen heeft, wijzen wij u erop dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen op de aanvraag. Elk besluit wordt in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur onder telefoonnummer 0475 - 25 51 00 of via dienstverlening@servicecentrum-mer.nl.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.